COVID-19 Immunisation Schedule for Tonga

Ko e ngaahi feitu'u 'eni 'e fakahoko ai e huhu malu'i COVID-19 (Astrazeneca & Pfizer) he 'aho Falaite 11 Ma'asi 2022 mei he 8am ki he 4pm:

  • Queen Salote Memorial Hall

Kataki fetu'utaki ki he 0800019 ki ha toe fakaikiiki.

Malo 'aupito.